Česká pošta - Monitoring kvality přepravy

Home / References / Česká pošta /

Česká pošta - Monitoring kvality přepravy

„Nové elektronické zásilky umožňují hlásit online svou polohu, můžeme tak přepravu vyhodnocovat v reálném čase.”

Systém vyhodnocování kvality přepravy

Dodané řešení umožňuje kompletní správu průzkumů kvality doručení zásilek po celém území ČR. V každém průzkumu jsou naplánovány trasy několika stovek elektronických zásilek, které pokrývají celou ČR. Elektronické zásilky jsou podávány na poštách nebo do poštovních schránek. Během přepravy zásilek mohou být online odesílána data o jejich poloze a způsobených otřesech nebo mohou být trasy zásilek vyhodnoceny po ukončení jejich přepravy. Aplikace NET Genium automaticky detekuje problematická místa, ve kterých se zásilka zdržela delší dobu.

Řešení se skládá z elektronických kontrolních zásilek ITC806, které sbírají a odesílají data o poloze a otřesech zásilky během přepravy. Data jsou průběžně vyhodnocována v aplikaci NET Genium v mapových podkladech a v otřesovém grafu. Řešení monitoringu kvality přepravy bylo vytvořeno ve spolupráci se společností Secar Bohemia a.s., která dodala elektronické zásilky.

Implementované funkce a moduly

  • Evidence elektronických zásilek
  • Sestavení plánu tras zásilek
  • Příjem dat po ukončení nebo během měření (online)
  • Vyhodnocení v mapových podkladech a v otřesovém grafu
  • Správa a vyhodnocení zjištěných chyb dopravy – nápravná a preventivní opatření

Základní charakteristika společnosti

Česká pošta, s.p. je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice.

Logo Secar

Web:
www.ceskaposta.cz
Obor činnosti:
Poštovní služby
Spuštění aplikace:
2016
Implementované řešení:
Online vyhodnocování kvality přepravy