Plánování tras

Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Plánování tras

Plánování a optimalizace tras

 • Prostředí pro správu obsluhovaných adres – sestavování požadavků na obsluhu
 • Výpočet optimálních tras pro obsluhu adres, porovnávání různých variant nastavení výpočtu
 • Řešení multi-depo optimalizací
 • Optimalizace obslužné sítě (obchodní zástupci, depa...)
 • Propojení s mobilní aplikací pro řidiče
 • Snadná integrace procesů pro obsluhu adresy řidičem
 • Přístup pro zákazníky – B2B portál
 • Mobilní aplikace: Tisk potvrzení, platba kartou...

Hlavní funkce

 • Správa pravidelně obsluhovaných adres, nebo dávkový import obsluhovaných adres pro konkrétní dny
 • Přístup pro zákazníky, kteří mohou přímo v aplikaci sledovat stav obsluhy adres nebo zadávat nové požadavky na obsluhu
 • Sestavování denních plánů doručovacích míst s podporou časových oken
 • Provádění výpočtů tras s různou konfigurací a jejich porovnání
 • Vystavování a prohlížení cestovních příkazů v tištěné podobě, nebo pomocí mobilní aplikace pro řidiče
 • Zobrazování vypočtených tras v mapových podkladech
 • Mobilní aplikace se seznamem naplánovaných adres, spuštění navigace na další zastávku
 • Mobilní aplikace umožňuje nastavení procesů nebo úkonů, které provádí řidič na adrese
 • Online sledování vozidel, a stav obsluhy adres

Distribuce zásilek

Typickou možností nasazení tohoto řešení je optimalizace tras při obsluze náhodně rozmístěných adres. Výpočet optimální trasy minimalizuje náklady na dopravu a zrychlí obsluhu. Řidiči, dostanou buď vytištěný seznam adres, nebo mohou být vybaveni mobilním zařízením s aplikací, ve které budou mít seznam adres. Mobilní aplikace umožňuje kromě sledování i zavedení procesů spojených s obsluhou adresy. Příkladem může být doručení zásilky, naskenování jejího čárového kódu případně pořízení podpisu (na display) osoby, která zásilku převezme. V aplikaci je pak dostupný online přehled o pozici jednotlivých řidičů a stavu zásilek.

 • Import adres pro následující den
 • Spuštění optimalizačního výpočtu, distribuce seznamů zastávek jednotlivým řidičům
 • Sbírání dat o obsluze adres v terénu
 • Vyhodnocení obsluhy všech požadovaných adres

Objednávání svozu

Další možností nasazení je objednávání svozu zásilek od registrovaných zákazníků. V této konfiguraci funguje aplikace jako B2B portál. Zákazník se může do aplikace sám přihlásit a například s denním předstihem zadat adresu, ze které chce odvézt nějakou zásilku. Aplikace požadavek zařadí do výpočtu a na další den vypočte optimalizovanou trasu všech svozů. Zákazníci mohou online sledovat stav svých zásilek. Při převzetí může být v mobilní aplikaci nastaven libovolný proces příjmu zásilky (přiřazení čárového kódu, nebo načtení předem připravených dat o zásilce, tisk potvrzení převzetí zásilky...)

 • Objednávky obsluhy zákazníkem přímo v aplikaci
 • Spuštění optimalizačního výpočtu, distribuce seznamů zastávek jednotlivým řidičům
 • Potvrzení převzetí zásilky na adrese, tisk dokladu, platba...?
 • Kontrola svozů zákazníkem