Identity Management

Hlavní stránka / Produkty / Knihovna aplikací /

Identity Management

Centralizovaná správa identit v IT systémech

 • Zefektivnění některých zásadních procesů ve společnosti
 • Management přístupu k informačním systémům
 • Správa životního cyklu uživatelů
 • Zvýšení bezpečnosti

Hlavní funkce

Identity management se postará, aby uživatelé měli přesně ty přístupy, které ke své práci potřebují, a žádné jiné.

Umožňuje správným osobám přístup ke správným zdrojům, ve správný čas, ze správných důvodů a s plnou evidencí. IT systémy jsou typicky heterogenní a jsou dostupné po interní síti. Správa je prováděna zásahem administrátora v IdM nebo automatizovanými procesy.

Proč nasazovat IdM?

Identity Management efektivně řídí a přiděluje oprávnění. Lidé tím pádem mohou od samotného začátku dělat to, co mají a nečekají na přidělení oprávnění. Identity Management umožňuje centrální přehled nad udělenými oprávněními, zvyšuje bezpečnost a poskytuje snadno dostupné podklady pro audit.

Hlavní přínosy

 • Automatizace, úspora času
 • Jednotnost uživatelských práv a rolí
 • Minimalizace rizik
 • Splnění legislativních či normativních požadavků (Kybernetický zákon apod.)
 • Velmi rychlá auditovatelnost
 • Zlepšení přístupů a služeb
 • Výrazné snížení nákladů