Tiskové sestavy

Obsah nápovědy

Aplikace NET Genia nabízí velké množství tiskových sestav. Jedná se například o tisky jednotlivých faktur, seznamů faktur, skladových dokladů, objednávek atd.

Tlačítka těchto tisků jsou k dispozici na spodní straně editačních formulářů záznamů v sekci „Tiskové sestavy”.

Po stisknutí vybraného tlačítka, je záznam nejprve uložen a posléze je vygenerována vyplněná šablona s daty záznamu ve formátu MS Word, MS Excel či PDF. Soubor v tomto formátu je pak již přímo určen k vytisknutí.

fakturatisk.jpg