Nahlížecí stránky

Obsah nápovědy

Práce s nahlížecími stránkami

K nahlížení záznamů a jejich kategorizovanému přehledu slouží nahlížecí stránky.

Nahlížecí stránka zpravidla obsahuje nahlížecí tabulku, (či několik tabulek) které zobrazují určitý počet záznamů z databáze. Počet záznamu viditelný na obrazovce lze definovat pomocí rozbalovacího seznamu v levém dolním rohu tabulky. (V případě, že se všechny záznamy do definovaného rozsahu nevejdou, lze mezi jednotlivými stránkami tabulky přepínat pomocí tlačítek na spodním kraji tabulky uprostřed.)

Jestliže má tabulka zapnutou volbu Detaily (viz Uživatelské nastavení níže), po kliknutí na určitý záznam se pod tabulkou zobrazí pole s dalšími podrobnými informacemi o záznamu - pro zjištění dalších informací tedy není nutné záznam vždy otevírat. Po jednotlivých záznamech v tabulce se lze pohybovat také pomocí klávesové zkratky Ctrl šipka dolu/nahoru.

Záznamy z tabulek lze filtrovat, exportovat atd. Pokročilejší funkce práce s tabulkami zpřístupníte najetím kurzoru myši do záhlaví tabulky.

nahlizecitabulka.png

Otevírání záznamů v nahlížecí tabulce se provádí kliknutím na ikonku tužky v levé části nahlížecí tabulky.

upravitzaznam.png

Pokročilejší funkce nahlížecích tabulek

Pokročilejší funkce práce s tabulkami zpřístupníte najetím kurzoru myši do záhlaví tabulky. Lišta s ikonami pokročilejších funkcí dočasně nahradí záhlaví tabulky se jménem tabulky a počtem záznamů.

Popis ikon v nahlížecí tabulce

New.svg Vytvoření nového záznamu v tabulce = otevření příslušného editačního formuláře

Refresh.svg Aktualizace zobrazení tabulky

Customise.svg Nastavení tabulky, definování vlastního zobrazení sloupců a detailů, třídění záznamů atd...

Search.svg Aktivace/deaktivace hledání v tabulce

Sort.svg Nastavení výchozího třídení záznamů v tabulce

Mark.svg Aktivace/deaktivace hromadného označení záznamů v tabulce za účelem přidělení hodnoty označeným záznamům pomocí filtru nebo za účelem smazání označených záznamů

Filter.svg Vytvoření nového uživatelského pokročilého filtru, dle kterého se záznamy filtrují; např. „cena faktury > 5000” a zároveň „datum splatnosti = dnes”

ResetFilters.svg Zrušení všech aktivních filtrů v tabulce. Aplikované filtry zůstávají v platnosti i po odhlášení uživatele, který je založil. Toto je jediný způsob jejich zrušení!

Import.svg Importování dat z určitého formátu (XLS, MS Excel, XML, ZIP atd..). Při importu dat se vybere importní soubor a definují se sloupce, které mají být do tabulky naimportovány. Při definování podmínky ID=ID dojde k nahrazení stávajících záznamů záznamy naimportovanými.

Export.svg Exportování dat do určitého formátu (XLS, MS Excel, MS Word atd..). Vyexportována budou pouze data, která jsou v tabulce zobrazena, přičemž konkrétní číslo je zobrazeno v pravém horním rohu tabulky => Jestliže chcete exportovat všechna data z tabulky, zrušte případné aplikované filtry. Jestliže chcete vyexportovat data se všemi fyzickými sloupci (hodnotami), zaškrtněte při exportu volbu „všechny sloupce”, v opačném případě budou vyexportována data s pouze těmi sloupci, které jsou zobrazeny v nahlížecí tabulce.

Delete.svg Smazání všech aktuálně zobrazených záznamů v nahlížecí tabulce z DB tabulky.

Fulltextové vyhledávání

Vyhledávání v tabulkách je možné zadáním požadované hodnoty do textového pole v horní části tabulky a vybráním sloupců, které se mají prohledávat. Po stisknutí tlačítka „Hledat” budou pak zobrazeny pouze ty záznamy, které odpovídají zadanému textu.

Ve většině tabulek zůstává filtr na vyhledávaný text aktivní i po obnovení nebo opuštění stránky a je proto nutné zvolit „Zrušit hledání” či kliknout na ikonu pro zrušení filtru.

vyhledavani.png

Prosté filtrování záznamů

Data v tabulkách je možné také snadno filtrovat dle určitých sloupců. Po výběru hodnoty ve sloupci budou data automaticky vyfiltrována dle vybraných kritérií.

V případě, že sloupec obsahuje více než 100 hodnot, je třeba pro zobrazení dostupných hodnot ve sloupci nejprve ve filtru sloupce kliknout na volbu „Načíst hodnoty”. Toto je vyžadováno z důvodu optimalizace a značného zrychlení práce se záznamy. Limit 100 hodnot je však pouze výchozí nastavení, které lze kdykoliv rychle změnit v administrátorském režimu.

Pro snadný výběr hodnoty filtru lze také použít systém vyhledávání hodnot ve sloupcích. Při výběru hodnoty „Hledat” se zobrazí pole pro zadání požadované hodnoty sloupce. Toto hledání lze také aktivovat dvojklikem na filtr sloupce. Už při zadání počátečních písmen pak systém průběžně nabízí vhodné hodnoty (tzv. funkce Našeptávač).

naseptavani.png

Lze také zadat Vlastní filtr s podmínkou (např. rovná se, obsahuje, začíná, větší, menší apod.).

Filtry a poslední vyhledávání zůstává aktivní i po opuštění stránky. Je proto třeba Zrušit filtry a/nebo hledání (volbou Zrušit hledání nebo ikonou trychtýře s křížkem pro zrušení všech filtrů).

Pokročilé filtrování záznamů

V pokročilém filtrování záznamů lze nastavit kombinaci filtrů na několik sloupců zároveň. Pro použití tohoto filtru slouží ikonka trychtýře v záhlaví nahlížecí tabulky Filter.svg.

Po jeho kliknutí se zobrazí editor složené podmínky. V tomto filtru se nejprve vybere sloupec nahlížecí tabulky, potom podmínka a hodnota (viz obrázek níže).

slozenapodminka.png

Ze složeného filtru lze vytvořit tlačítko pro opětovné použití kombinace filtrů. Při zadávání složené podmínky filtru přejděte na záložku Šablona, zde zaškrtněte „Uložit jako šablonu...” pojmenujte tlačítko a uložte.

Tlačítko se vloží nad filtrovanou tabulku (za pole hledání).

Tlačítko je možné smazat opět v editoru složené podmínky po kliknutí na ikonu trychtýře v záhlaví tabulky - viz následující obrázek.

tlacitkoslozenapodminka.png

Přidávání nových záznamů

Nové záznamy se tvoří pomocí tlačítka „Nový záznam” (či např. „Nová faktura”, „Nový zaměstnanec” atd..) v rámci nahlížecí tabulky (alternativa ikonky listu New.svg v záhlaví tabulky, či plus v menu v navigační oblasti).

tvorbazaznamu.png

Uživatelské nastavení

Pokud není explicitně zakázáno uživatelské přizpůsobení, tak uživatel může nahlížecí tabulku přizpůsobovat a upravovat její zobrazení. Pro toto nastavení nahlížecí tabulky slouží ikonka ozubeného kolečka v záhlaví tabulky Customise.svg.

Uživatel v tomto nastavení může zobrazovat a skrývat sloupce tabulky (viz obrázek níže), editovat zobrazení filtrů, zobrazení detailů, tooltipů apod.

nastaveninahlizecistranky.png

Stromová struktura a kalendáře

Stromová struktura

Stromová struktura je jeden ze způsobů zobrazení nahlížecích stránek. Typicky se toto zobrazení používá například u dokumentů. Pomocí ID a PID záznamu se nastavuje hierarchie stromové struktury, kde PID záznamu (dokumentu) = ID nadřazeného záznamu (dokumentu, kategorie či složky).

Vytvoření kořenového záznamu (s PID „0”) se provede kliknutím na ikonku listu s ohnutým rohem v záhlaví nahlížecí tabulky New.svg.

Vytvoření podřízeného záznamu ve stromové struktuře se provede kliknutím na ikonku listu s ohnutým rohem v nadřazeném záznamu New2.svg.

stromovastruktura.png

Kalendáře a plánovače

Kalendáře a plánovače jsou dalším typem zobrazení nahlížecích stránek. Slouží pro přehledné zobrazování záznamů v čase. NET Genium umí kromě kalendářů zobrazit více druhů plánovačů (například Ganttův diagram, rozvrh hodin apod.).

kalendar.png