Editační formuláře

Obsah nápovědy

Práce s editačními formuláři

Při tvorbě či úpravě stávajících záznamů se pracuje s editačními formuláři.

Formuláře obsahují různé prvky (textová pole, seznamy, přílohy), které jsou členěny do jednotlivých sekcí pomocí nadpisů. V případě delších formulářů, je pro snadnější práci a lepší čitelnost obsah strukturován do několika záložek.

editacniformular.png

Nápověda k ovládacím prvkům

Help.svg Nápověda k jednotlivým ovládacím prvkům je zobrazena na pravé straně vedle prvku. Pokud je zobrazena ikonka otazníku, je nápověda implicitně skrytá a bude zobrazena po kliknutí na tuto ikonku. Nápověda je k dispozici u naprosté většiny ovládacích prvků, jejichž použití může být pro uživatele zpočátku nejednoznačné či matoucí.

kontextovanapovedastav.png

Ukládání a mazání záznamů

Sada tlačítek na konci formuláře záznamu slouží k jeho finálnímu uložení či odstranění. Záznam nebude uložen bez stisknutí tlačítka „Uložit”! Po uložení záznamu se editační formulář zavírá a pohled se vrací na příslušnou nahlížecí stránku. Tlačítko „Uložit a pokračovat v editaci” slouží k uložení záznamu avšak s tím rozdílem, že záznam zůstává otevřen. Při vytváření více záznamů najednou použijte tlačítko „Uložit a nový”, kdy se po uložení záznamu otevře ihned další nový prázdný formulář pro nový záznam.

tlacitka.png

Níže uvedené funkce jsou zmíněny z důvodu jejich častého výskytu v editačních formulářích aplikací NET Genium.

Nahlížecí tabulky

Nahlížecí tabulky (DataGridy) používané v editačních formulářích se, co se týče funkcionality, shodují s tabulkami použitými v nahlížecích stránkách, jen obvykle slouží pro zobrazení záznamů, které jsou k otevřenému záznamu nějakým způsobem relevantní (např Položky faktury ve formuláři Faktura).

Podrobnosti o používání nahlížecích tabulek a jejich rozšířených funkcí naleznete v popisu nahlížecích stránek.

Picker

Picker.svg „Picker” je jméno ovládacího prvku pro výběr určité hodnoty určitého záznamu ze seznamu záznamů (například jména dodavatele ze seznamu dodavatelů). Kliknutím na ikonku Pickeru se zobrazí plovoucí tabulka se seznamem záznamů, která po výběru záznamu opět zmizí. Pokud je to povoleno, lze v rámci tabulky Pickeru rovněž záznamy otevírat či dokonce vytvářet.

picker.png

Jelikož se práce s tabulkami Pickeru v mnohém shoduje s prací s nahlížecími tabulkami, podrobnosti použití rozšířených funkcí Pickeru naleznete opět v popisu nahlížecích stránek, a to v sekci pokročilé funkce nahlížecích tabulek.

Působnost

Hodnota ovládacího prvku „Působnost” určuje, komu bude daný záznam zobrazen, tj. kdo má na nahlížení daného záznamu právo. „Působnost” obsahuje seznam uživatelů nebo i uživatelských skupin. Všem uživatelům z vybraných uživatelských skupin a zároveň těm uživatelům, kteří byli vybráni jednotlivě, bude zobrazení záznamu z příslušných nahlížecích stránek povoleno.

pusobnost.png

Jestliže se rozhodneme Působnost nenastavovat a nevybereme ze seznamu žádné uživatelské skupiny či uživatele, záznam bude zobrazen všem uživatelům.

Informovat další uživatele

Zaškrtávací políčko „Informovat další uživatele” umožňuje e-mailem jednorázově informovat další uživatele systému o uložení určitého záznamu v rámci obsáhlejší aktivity/úkolu.

Po zaškrtnutí volby „Informovat další uživatele” se zobrazí pole se seznamem uživatelů a pole pro zadání zprávy. Po uložení záznamu se pak odešle vybraným uživatelům e-mail s odkazem na záznam s přiloženou zprávou.

informovatuzivatele.png

Některé skupiny uživatelů jsou sice informovány o prvním uložení specifických záznamů (např. různých žádostí) automaticky, nicméně často se stává, že je třeba z určitého důvodu ihned informovat konkrétní uživatele např. o změně hodnoty určitého záznamu v průběhu procesu. V tom případě je vhodné použít funkci Informovat další uživatele.

Funkce drag and drop

Všude v NET Geniu, kde se dají přikládat souborové přílohy (například v dokumentech), NET Genium (pokud je otevřeno v prohlížeči Google Chrome) podporuje funkci drag and drop tzn. přetáhnutí souboru pomocí myši.

draganddrop.png

Seznam klávesových zkratek v editačním formuláři

Ctrl + Backspace = „Zpět” v editačním formuláři.
Ctrl + Enter = „Uložit” v editačním formuláři.
Ctrl + Delete = „Smazat” v editačním formuláři.
Ctrl + 1 = „Uložit a nový” v editačním formuláři.
Ctrl + 2 = „Uložit a pokračovat v editaci” v editačním formuláři.