Základní členění portálu a jeho obsluha

Home / Online nápověda / Základy práce s aplikacemi NET Genia /

Základní členění portálu a jeho obsluha

Obsah nápovědy

První obrazovka NET Genia obsahuje pouze formulář k přihlášení do portálu. Jakmile zadáte své uživatelské jméno a heslo, přivítá Vás hlavní obrazovka webového portálu. Ta je rozdělena na 3 základní části - 1. záhlaví, 2. navigační oblast a 3. hlavní okno.

portal.png

Základní členění portálu

1. Záhlaví

Záhlaví je tvořeno volitelným logem, názvem informačního systému, jménem aktuálně přihlášeného uživatele, datem a odkazem na odhlášení uživatele (nebo opětovné přihlášení pod jiným uživatelským jménem).

Na spodní straně záhlaví pak naleznete hlavní nabídku aplikačních skupin přístupných aktuálnímu uživateli.

zahlavi.png

Pokud je do portálu přihlášeno více uživatelů, objeví se vedle jména přihlášeného uživatele volba odkazující na jejich seznam.

prihlaseniuzivatele.png

Všem uživatelům lze v rámci tohoto seznamu zasílat rychlé zprávy, které se zobrazují přímo v systému.

2. Navigační oblast

Navigační oblast je levá lišta tvořená volitelným logem a seznamem dostupných aplikací (pro zvolenou aplikační skupinu z hlavní nabídky).

Navigační oblast obsahuje sekci Moje nastavení, kde lze nastavit portlety pro hlavní stránku, uspořádat Oblíbené položky a změnit heslo do portálu.

Pozor: nezaměňovat Moje nastavení s aplikační skupinou Nastavení (kde se upravují obecná nastavení portálu včetně práv uživatelů a která je popsána v jiné sekci této nápovědy).

mojenastaveni.png

Oblíbené položky představují rychlé odkazy na vybrané nahlížecí stránky. Lze je upravovat, uspořádat i přejmenovat v sekci Moje nastavení.

Pozor: veškeré změny a nová nastavení je vždy nutné Uložit.

oblibenepolozkyuspo.png    oblibenepolozkyuspo2.png

Navigační oblast lze také skrýt přes ikonu ohnuté stránky. Tím dojde k rozšíření hlavního okna. Tato funkce je vhodná především pro zobrazení velkých nahlížecích stránek v hlavním okně.

navigacnioblast.png     skrytinavigacnioblasti.png

3. Hlavní okno

Hlavní okno může zobrazovat tři druhy stránek: Portlety neboli Hlavní stránku informačního portálu, Nahlížecí stránky či Editační formuláře.

Portlet je okno (vždy na hlavní stránce) sloužící pro rychlejší orientaci uživatele portálu.

Obsahem portletu jsou vybrané prvky nahlížecích stránek, které jsou pro uživatele zvláště důležité. Jedná se typicky o seznam nových úkolů či zpráv pro přihlášeného zaměstnance. Portlety mohou být organizovány do jednoho, dvou nebo tří sloupců.

hlavniokno.png

Struktura portálu - pojmy

Aplikační skupina je modul sdružující několik souvisejících aplikací. Jedná se o položku v hlavní nabídce v hlavní liště.

Aplikace je souhrnem editačních formulářů a nahlížecích stránek.

Editační formulář představuje databázovou tabulku. Prostřednictvím formuláře se přidává či mění záznam v databázi.

Nahlížecí stránka umožňuje pohled na data v databázi. Nejčastějším prvkem nahlížecí stránky je tabulka (DataGrid). Nahlížecí stránka může obsahovat ovládací prvky, které otevřou editační formulář (např. tlačítko“ Nový záznam“ nebo položku v menu začínající znaménkem plus „+ Nový záznam“).

Na následujícím obrázku je zvýrazněna aplikace „Pracovní výkazy” v aplikační skupině „Personalistika”. Dále je zvýrazněna v navigační liště nahlížecí stránka „Moje pracovní výkazy” a odkaz na editační formulář „+ Nový pracovní výkaz”. V hlavním okně pak vidíme nahlížecí tabulku „Částečné pracovní výkazy”.

priklad_struktury_pojmy.png

Obsluha portálu

Přístup k aplikacím je veden skrze lištu aplikačních skupin v záhlaví portálu.

Po kliknutí na příslušnou aplikační skupinu se zobrazí v levé liště seznam aplikací (tučně), které do aplikační skupiny náleží. Kliknutím na určitou aplikaci se pak rozvine seznam nahlížecích stránek, které do aplikace patří.

Kliknutí na logo portálu přesměruje na Hlavní stránku.

Pro pohyb v portálu je doporučeno využívat ovládací prvky ve formulářích nebo nahlížecích stránkách (tlačítka Zpět a Vpřed prohlížeče mohou být deaktivována).

Pokud je třeba otevřít v prohlížeči novou záložku (okno) portálu, použijte ikonu se znaménkem + v pravém horním rohu portálu, vedle volby Odhlásit.

otevritngvnovemokne.png

Důležité ovládací prvky aplikací

Plus.svg Označení aplikace či její kategorie obsahující další nahlížecí stránky, označení uzlu ve stromové struktuře nahlížecí stránky.

Single.svg Samostatná nahlížecí stránka, označení záznamu ve stromové struktuře nahlížecí stránky.

New.svg Tvorba nového záznamu.

Edit.svg Otevírání záznamů z nahlížecí tabulky pomocí kliknutí na ikonku tužky.