Vypracování úkolu (žák)

Po úspěšném přihlášení uvidíte na Hlavní stránce v tabulce Nesplněné úkoly k řešení seznam zadaných a nesplněných úkolů.

nesplaneneukoly.png

Záznam řešení úkolu otevřete kliknutím tlačítka levé myši kamkoliv na záznam úkolu, který chcete řešit.

openTask1.png

Na záložce Zadání je zobrazeno zadání úkolu, který máte vypracovat.

zadani.png

Pokud je v zadání zobrazena souborová příloha, tak si tuto přílohu stáhněte klepnutím levého tlačítka myši na odkaz s názvem přílohy. V přílohách vám bude paní učitelka sdělovat instrukce, jak máte při vypracování úkolu postupovat.

priloha.png

Po úspěšném stažení si můžete stažený soubor rovnou otevřít klepnutím levého tlačítka myši na název souboru.

download.png

Poté můžete úkol v souboru vypracovat. Nezapomeňte si úpravy v souboru uložit. Pokud jste zvolili možnost uložení Uložit, tak soubor bude uložen ve složce Stažené (anglicky Downloads), která je umístěna v adresáři C:\Users\přihlašovaci_jmeno\Stažené soubory. Níže uvádíme příklady, jak soubor najít v aplikaci Total Commander a Průzkumník systému Windows.

file1.png

file2.png

Pokud jste pro uložení zvolili možnost Uložit jako, tak při uložení si můžete zvolit složku, kam chcete daný soubor uložit. Tuto možnost doporučujeme pro snadnější následnou práci.

save.png

Pokud je v zadání zobrazeno pole Webová stránka, můžete kliknout na odkaz, který je v tomto poli uveden, a zobrazíte si doplňující informace k vašemu úkolu. Mohou to být instrukce paní učitelky, jak máte při vypracování úkolu postupovat.

web.png

Kliknutím levého tlačítka myši na záložku Řešení se Vám zobrazí pole:

  • pole Řešení – zde můžete rovnou vložit řešení úkolu

solution.png

  • pole Příloha 1 – 10 – zde pomocí tlačítka Procházet vložíte souborové přílohy z umístění, které jste si zvolili v předcházejícím kroku

solution2.png

solution3.png

Pokud jste se svým řešením spokojeni, zaškrtněte pole Hotovo a stiskněte tlačítko Uložit.

completed.png