Přidání nového žáka (učitel)

Nového žáka přidáte pomocí tlačítka Nový uživatel na nahlížecí stránce Uživatelé.

newuser.png

Po stisknutí se otevře formulář Uživatel

newuser2.png

Ve formuláři Uživatel zadáte následující pole:

 • Příjmení
 • Jméno
 • Titul
 • Přihlašovací jméno
  • Přihlašovací jméno by mělo mít následující strukturu : zkratka_školy-třída-pořadí (např. chlup-5a-01)
  • Stisknutím tlačítka Automaticky se automaticky vygeneruje přihlašovací jméno dle požadované struktury

newuser3.png

 • Heslo
  • Heslo si můžete nechat vytvořit automaticky stisknutím tlačítka Vytvořit heslo, nebo heslo můžete zadat ručně sami
 • E-mail
  • Na tento e-mail bude odesláno zadané přihlašovací jméno a heslo
 • Skupina oprávnění
  • Pro nového žáka vyberte možnost Žák

Poté stačí již pouze stisknout tlačítko Uložit. Stisknutím tlačítka dojde k uložení záznamu uživatele a k odeslání e-mailu na zadanou e-mailovou adresu s informacemi o přihlašovacím jménu a heslu. Pokud v budoucnu dojde ke změně přihlašovacího jména a hesla, tak bude také odeslán e-mail na zadanou e-mailovou adresu s touto informací.