Tvorba dokumentu

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka vytvoření nového záznamu dokumentu

Vytvoření nového záznamu dokumentu

V horním šedém pruhu klikneme na modul ZÁKAZNÍCI, a poté klikneme v levé navigační liště na Dokumenty. Na stránce nyní stiskneme tlačítko Nový dokument. V otevřeném formuláři dokumentu vyplníme předmět, a vyplníme typ dokumentu. V sekci Vazby můžeme záznam dokumentu pomocí pickeru přiřadit k existující zakázce, čímž se nám dokument automaticky přiřadí k existujícímu obchodnímu vztahu. Na záložce Práva na dokument můžeme pomocí působnosti nastavit práva na čtení dokumentu. Ze seznamu uživatelských skupin lze vybrat ty, kterým bude dokument zobrazen v nahlížecích stránkách. Výběrem uživatelských skupin zamezíme zobrazení tohoto dokumentu členům jiných skupin. Jestliže se rozhodneme práva na čtení nenastavovat a nevybereme v působnosti žádné uživatelské skupiny, záznam bude zobrazen všem uživatelům. Chceme-li, můžeme odeslat informativní e-mail o uložení dokumentu ostatním uživatelům. Ty můžeme přidat pomocí zaškrtnutí pole Informovat další uživatele o tomto dokumentu na záložce Ostatní. E-mail se odešle po uložení formuláře. U dokumentů lze také určit jejich platnost. Datum, v němž dojde ke skončení platnosti dokumentu, zadáme do pole Termín vypršení na záložce Obecné formuláře dokumentu. Záznamy dokumentů, kterým skončila platnost, lze najít v nahlížecí stránce Vypršené dokumenty. Pro přidání přílohy k našemu dokumentu klikneme v sekci Poznámky a souborové přílohy u přílohy 1 na tlačítko Procházet. Tím se nám do dokumentu nahrál námi požadovaný dokument. Takovýchto příloh můžeme v rámci záznamu nahrát samozřejmě několik. Přílohu lze následně poslat libovolnému příjemci, nejčastěji pravděpodobně kontaktu přiřazenému danému obchodnímu vztahu. Zaškrtneme tedy pole Odeslat označené přílohy, a poté zaškrtneme políčko Odeslat přílohu 1. Nyní vyplníme e-mail odběratele, a přiložíme text. Pokud jsme hotovi, klikneme na tlačítko Odeslat e-mailem a uložit. Na stránce Dokumenty nyní vidíme námi vytvořený dokument.