Tvorba aktivit

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka vytvoření a editace záznamu aktivity

Vytvoření a editace nové aktivity

V horním šedém pruhu klikneme na modul ZÁKAZNÍCI. Nyní klikneme v levé navigační liště na Aktivity, a poté klikneme na stránce na tlačítko Nová aktivita. Ve formuláři vyplníme předmět a určíme typ aktivity. Termín splnění aktivity není vyžadován, v tomto případě ho tedy nevyplníme a klikneme na tlačítko Uložit. Námi vytvořenou aktivitu nyní vidíme v tabulce Všechny aktivity. Po kliknutí na Hlavní stránku vidíme, že se nám aktivita zobrazila v tabulce Moje nesplněné nadcházející aktivity.

Nyní si ukážeme vytvoření nového záznamu aktivity s vyplněním termínu splnění. Na hlavní stránce klikneme v tabulce Moje nesplněné nadcházející aktivity na ikonu Nový záznam, a v otevřeném formuláři vyplníme předmět a typ aktivity. Dále vyplníme Termín splnění a klikneme na tlačítko Uložit. V tabulce Moje nesplněné nadcházející aktivity nyní vidíme oba námi vytvořené záznamy aktivit. Rovněž vidíme, že první záznam aktivity bez termínu splnění se v tabulce zobrazuje před záznamem aktivity s vyplněným termínem splnění. Aktivita s vyplněným termínem splnění se začne zobrazovat na hlavní stránce 7 dní před termínem splnění aktivity. Nyní si otevřeme záznam aktivity bez termínu splnění. Vyplněním datumu splnění se aktivita označí jako splněná. Jsou dvě možnosti, jak můžeme datum splnění vyplnit. Buď nastavíme splnění pomocí tlačítka Splněno + Uložit nebo můžeme datum splnění vyplnit ručně. V tomto případě stiskneme tlačítko Splněno + Uložit, čímž se aktivita nastaví jako splněná. Nyní vidíme, že se aktivita přestala zobrazovat v tabulce Moje nesplněné nadcházející aktivity. Tuto aktivitu můžeme najít v modulu ZÁKAZNÍCI, v aplikaci Aktivity, na stránce Všechny aktivity. Nyní si otevřeme záznam aktivity s termínem splnění, abychom si ukázali ruční vyplnění datumu splnění a dalších údajů. Ve formuláři vyplníme datum splnění ručně. Aktivita se také obvykle přiřazuje zakázce, obchodnímu vztahu, kontaktu nebo úkolu, a po zaškrtnutí pole Vazby je možné aktivitu přiřadit i milníku zakázky, dokumentu, kampani, poptávce nebo objednávce, reklamaci, nebo zaměstnanci. V našem případě přiřadíme naši aktivitu k existující zakázce pomocí pickeru. Nyní klikneme na záložku Práva na čtení. Zůstane-li Působnost prázdná, bude tato aktivita zobrazena pouze odpovědné osobě této aktivity. V tomto případě vybereme skupinu Zaměstnanec a tato aktivita bude tím pádem dostupná i všem zaměstnancům naší firmy. Výběrem uživatelských skupin zamezíme zobrazení této aktivity členům jiných skupin. Pokud vybereme také pole Naplánovat pro, bude se tato aktivita zobrazovat zvoleným uživatelům na hlavní stránce v seznamu nesplněných aktivit. Nyní se vrátíme na záložku Obecné a vložíme popis. Aktivity obsahují popis, který umožňuje zadání formátovaného textu analogicky jako například při vytváření dokumentu v programu Microsoft Word. U aktivit typu E-mail popis definuje tělo e-mailové zprávy, u ostatních typů aktivit slouží například jako poznámka. Pokud chceme, můžeme přiložit přílohu stisknutím tlačítka Procházet. Pokud jsme hotovi, klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce Všechny aktivity nyní vidíme oba námi vytvořené záznamy aktivit, které jsou v tuto chvíli nastavené jako splněné, a tím pádem se již nezobrazují na hlavní stránce v tabulce Moje nesplněné nadcházející aktivity.