Schvalování dokumentů

Pomocí procesu schvalování můžeme pozdržet platnost dokumentu do doby, než bude schválen jedním nebo několika uživateli.

Vytvoření žádosti o schválení

V modulu ZÁKAZNÍCI klikneme na aplikaci Dokumenty a buď klikneme na položku Nový dokument, nebo otevřeme z nahlížecí stránky formulář již existujícího dokumentu. Chceme-li podrobit dokument schvalovacímu procesu, klikneme na záložku Schvalování.

Zde vybereme odpovídající Typ schvalování a zvolíme Vytvořit proces. Tímto krokem se k danému dokumentu přiřadí všechny kroky nastavené ve zvoleném procesu schvalování. Podrobnosti postupu schvalování a vytváření procesů schvalování jsou identické s postupem schvalování objednávek, faktur a interních dokumentů a jsou popsány na stránce Schvalování.