Základní nastavení modulu ZÁKAZNÍCI

Tutoriál

Obsah tutoriálu:

 • nastavení obchodních vztahů;
 • vytvoření seznamu typů dokumentů;
 • správa aktivit v NET Geniu;
 • konfigurace e-mailového klienta v NET Geniu;
 • správa nefunkčních a zakázaných e-mailových adres.

Nastavení aplikace Adresář

Adresář kontaktů spravuje obchodní vztahy, kontakty a jejich adresy podobně, jako například v e-mailových klientech Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird apod. Zásadní rozdíl adresáře NET Genia oproti výše uvědeným je však v tom, že je daleko pokročilejší.

 • Typy obchodních vztahů

Máme-li velké množství uložených obchodních vztahů, je vhodné tyto vztahy nějak kategorizovat, například podle typu. K tomu slouží v apliakci Adresář tato nahlížecí stránka. Typy obchodních vztahů lze přidávat po stisknutí na tlačítko Nový typ vztahu a vyplnění názvu nového vztahu. Uložené názvy obchodních vztahů lze i nadále přejmenovávat.

typy_vztahy.PNG

Při vytváření nového obchodního vztahu nám bude nabídnuta možnost přiřadit vztah k určitému typu obchodního vztahu (jako je tomu na obrázku). Po otevření formuláře obchodního vztahu tak lze okamžitě zjistit, jakému typu náležejí, a podle toho pak se vztahem nakládat.

o.vztah-typ.PNG

 • Hospodářské a geografické specifikace, tituly

Při vyplňování formuláře obchodního vztahu si lze některé údaje předpřipravit do nahlížecích stránek, a informace z nich pomocí pickeru do formuláře vkládat. Těmito údaji jsou Obce, KrajeStáty a jsou již ve výchozím stavu NET Genia naplněny. Vytvářejí se stejným způsobem jako typy obchodních vztahů. Dále si můžeme připravit tabulku pro různá odvětví průmyslu a nakonec i tabulku titulů před a za jménem. I tato poslední tabulka je již předpřipravena.

tituly_pred.PNG

tituly_za.PNG

 • Základní nastavení CRM

Na této stránce nastavujeme ústřednu pro komunikaci s obchodním vztahem. To slouží k tomu, abychom při telefonování se zákazníkem hned viděli jeho jméno.

crm_nastaveni.PNG

Dokumenty

 • Typy dokumentů

Dokumenty můžeme kategorizovat a tím tak uchovat mezi nimi pořádek. Kategorizování může být zprostředkováno napříklady typem dokumentu. Pro přidání nového typu dokumentu klikněte v dokumentech na nastavení a na nahlížecí stránce stiskněte tlačítko Nový typ dokumentu a poté zadejte název nového typu dokumentu. Vytvořený typ se přidá do seznamu dalších typů na stránce.

Při vytváření dokumentu lze pomocí přepínače Typ dokumentu vybírat mezi jednotlivými typy dokumentů. V nahlížecí stránce Dokumenty se pak uložený záznam formuláře zobrazí spolu s typem dokumentu. To je užitečné pro přehlednost, filtrování i následné operace v rámci NET Genia.

typ_dokumentu.PNG

Aktivity

 • Typy aktivit

V běžném provozu budeme zřejmě vytvářet velké množství aktivit. Pro udržení přehledu v nich lze každou přiřadit k určitému typu. Ten vybíráme z rozbalovací nabídky Typ aktivity ve formuláři aktivity. Abychom mohli nějaký typ vytvořit, je třeba jej nejprve definovat. Pro přidání nového typu aktivit klikněte na nastavení a zde na nahlížecí stránku Typy aktivit stiskneme tlačítko Nový typ aktivity a novému typu zadáme nějaké jméno. Jakmile formulář uložíme, přidá se do nahlížecí stránky záznam tohoto typu aktivit.

typy_aktivit.PNG

 • Výchozí texty

… jsou ulehčením tehdy, pokud vytváříme nějakou aktivitu a v jejím formuláří jí chceme připojit nějaký popis. Ten lze vepsat ručně, ale též pomocí pickeru vybrat text z nahlížecí stránky Výchozí texty. Zvolený text se zkopíruje do pole popisu.

Chceme-li vytvořit nějaký vlastní text, stiskneme v nahlížecí stránce tlačítko Nový text. Otevře se formulář textu, který můžeme vyplnit, a formulář uložíme. Pokud nyní vybereme v nahlížecí stránce záznam uloženého formuláře, zobrazí se nejen jeho textová podoba, ale i tabulka s datumy o vytvoření a úpravě záznamu.

aktivita_popis.PNG

vychozi_texty.PNG

E-mail

 • Poštovní účty

Pokud chceme používat NET Genium jako svého e-mailového klienta (což také lze), je nejprve jej nejprve správně nakonfigurovat. K tomuto účelu slouží tato aplikace a její nastavení. Vybereme-li kategorii Nastavení a v ní nahlížecí stránku Poštovní účty, vidíme přehled všech e-mailových účtů, které NET Genium tímto zpsobem spravuje. Pokud nemáme žádný nakonfigurovaný nebo chceme-li přidat další, stiskneme tlačítko Nový účet. Ve formuláři e-mailového účtu pak vyplníme všechny ovyklé údaje potřebné ke konfiguraci e-mailového účtu. Konfiguraci účtu lze i poté upravovat (prostřednictvím nahlížecí stránky) a případně přidávat další účty.

postovni_ucty.PNG

postovni_ucet.PNG

 • Podpisy

Při vytváření e-mailů prostřednictvím NET Genia je vhodné opatřit tyto podpisovou značkou, vzorem. Podpisem může být např. vizitka obsahující kontaktní údaje, logo firmy apod. Takových podpisů lze vytvořit několik. Při vytváření e-mailu pak můžeme vybrat mezi jednotlivými podpisy (viz obrázek).

podpis.PNG

zprava.PNG

Kampaně

Kategorie NastaveníKampaních slouží k tomu, abychom zasílali naše kampaně na správné e-mailové kontakty. Tedy abychom zasílali e-maily pouze na ty e-mailové adresy, které jsou aktivní, případně ty, jejichž majitelé nebudou náš e-mail považovat za nevyžádaný.

 • Zakázané e-mailové adresy

Prostřednictvím této nahlížecí stránky můžeme určitou e-mailovou adresu zaregistrovat jako zakázanou, nebudou tedy na ni zasílány žádné zprávy. Novou adresu přidáme po stisknutí tlačítka Nahlásit novou adresu. V otevřeném formuláři pak kromě e-mailové adresy vybereme v přepínači Typ, zda se jedná o nefunkční e-mail (e-mailová adresa neexistuje) anebo funkční, ale příjemce si nepřeje být kontaktován. Po potvrzení se opět přepneme do nahlížecí stránky. Je samozřejmě možné kdykoliv později e-mailovou adresu z této stránky.

zakazane_emailove_adresy.PNG

zakázany_mail.PNG

 • Naposledy odebrané
 • Měsíční přehled nahlášených adres

… slouží pro statistické vyhodnocování e-mailových adres nahlášených jako zakázané. V tabulce vidíme datum (ve formátu rok/měsíc), kdy došlo k nahlášení, a počet adres, které byly v daném měsíci nahlášeny (a také celkový počet adres). Situace je zachycena také graficky pod touto tabulkou.