Tvorba kampaní

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka vložení obchodních vztahů a kontaktů do marketingového seznamu
  • Ukázka vytvoření záznamu kampaně

Vložení obchodních vztahů a kontaktů do marketingového seznamu

V modulu ZÁKAZNÍCI klikneme v levé navigační liště na Kampaně. Před samotným vytvořením nové kampaně je nutné definovat marketingový seznam, který obsahuje obchodní vztahy a kontakty, které chceme v rámci kampaně oslovit. V NET Geniu máme k dispozici tři marketingové seznamy – A, B a C. V jednu chvíli tedy můžeme plánovat tři různé kampaně najednou. Kampaně následně umožňují vybrat si jeden z těchto tří marketingových seznamů a převzít z něj označené obchodní vztahy a kontakty do samotné kampaně. V levé navigační liště tedy klikneme na Marketingový seznam A. Poté na stránce zaškrtneme všechny Obchodní vztahy, které chceme do marketingového seznamu A zahrnout. Pro samotný výběr obchodních vztahů přitom používáme hledání a filtrování v tabulce Obchodních vztahů. Pomocí tlačítka Aktualizovat počty můžeme aktualizovat počet obchodních vztahů a kontaktů, které máme v marketingovém seznamu A zahrnuté. Stejným způsobem vložíme do marketingového seznamu A i kontakty, nebo klikneme na tlačítko Zahrnout kontakty označených obchodních vztahů. Na záložce Kontakty nyní vidíme, že do marketingového seznamu A byly zahrnuty i kontakty označených obchodních vztahů. Nyní můžeme přejít k samotné tvorbě kampaně.

Vytvoření kampaně

V levé navigační liště klikneme na Kampaně, a poté klikneme na stránce na tlačítko Nová kampaň. Otevře se nám formulář kampaně, v němž vyplníme název. Dále klikneme na volbu Marketingový seznam A. Na záložce Obchodní vztahy a na záložce Kontakty vidíme obchodní vztahy a kontakty zahrnuté do marketingového seznamu A. Na záložce Příjemci definujeme e-mailové adresy příjemců naší kampaně, které můžeme snadno převzít z obchodních vztahů a kontaktů přiřazeným do marketingového seznamu A pomocí tlačítka Načíst seznam příjemců. Dále vyplníme pole Odeslat z adresy, pole Předmět, a přidáme text e-mailu. Rovněž můžeme u přílohy 1 kliknout na tlačítko Procházet, čímž můžeme k našemu e-mailu přiřadit libovolnou souborovou přílohu, která bude odeslána spolu s e-mailem. Je důležité, abychom před samotným odesláním celé kampaně nejprve odeslali testovací e-mail na námi zvolenou adresu a ověřili tak, že má náš e-mail správný obsah. Zkontrolujeme tedy zkušební adresu, a klikneme na tlačítko Odeslat testovací e-mail. Po kontrole můžeme přistoupit k samotnému odeslání e-mailu na všechny příjemce naší kampaně pomocí tlačítka Odeslat e-mail. Seznam všech odeslaných e-mailů, které byly v rámci této kampaně odeslány, můžeme vidět na záložce Aktivity. Pokud jsme hotovi, klikneme na záložku Obecné, kde změníme stav na Spuštěno, a formulář uložíme. Na stránce Kampaně nyní vidíme námi vytvořenou kampaň.