Fakturace pracovních výkazů

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka fakturace pracovních výkazů přiřazených k obchodnímu vztahu

Fakturace pracovních výkazů přiřazených k obchodnímu vztahu

Vytvořené pracovní výkazy mohou být podkladem pro sestavení faktury. Tuto operaci provedeme kliknutím na modul FINANCE a následným stisknutím tlačítka Nová faktura na stránce Všechny vydané faktury. V otevřeném formuláři vyplníme popis faktury a pomocí pickeru přiřadíme odběratele. V tabulce Položky vydané faktury nyní klikneme na tlačítko Zkopírovat z pracovních výkazů, čímž se do faktury zahrnou všechny dosud nevyúčtované pracovní výkazy přiřazené k danému obchodnímu vztahu. Pokud bychom chtěli vyfakturovat nevyúčtované pracovní výkazy za konkrétní období, učiníme tak na záložce Termíny. Pokud jsem hotovi, záznam uložíme. Námi vytvořenou fakturu nyní vidíme v tabulce Všechny vydané faktury. V tuto chvíli se všechny nevyúčtované výkazy nastavily jako vyúčtované. Pro ukázku klikneme v horním šedém pruhu na PERSONALISTIKU, kde si na stránce otevřeme jeden z našich částečných výkazů. Na záložce Vyúčtování můžeme vidět datum vyúčtování, a rovněž se nám na základě čísla faktury vyplnilo pole číslo dokladu.