Enterprise Resource Planning

Česká pošta, divize ICT plánuje kapacity svých analytiků a vývojářů. NET Genium optimálně přiděluje požadavky nebo úkoly vývojářským týmům či jednotlivcům, a umožňuje sledovat rozdíly mezi plánovaným a skutečným stavem.

Více informací

Celní deklarace

30 % veškeré elektronické komunikace mezi deklarantem a Celním úřadem v celé ČR zajišťuje NET Genium. Podle statistik Celního úřadu má NET Genium nejmenší chybovost komunikace.

Více informací

Plánování tras

Plzeňský Prazdroj optimalizuje trasy svých obchodních zástupců. NET Genium navrhuje optimální rozdělení republiky do vyvážených regionů, počítá denní plány a vizualizuje zákazníky v mapách.

Více informací

Optical Character Recognition

T-Mobile pronajímá svým zákazníkům tisková a skenovací zařízení. Naskenované dokumenty jsou automaticky přístupné online v NET Geniu, kde jsou zatříděny a opatřeny textovou vrstvou pro snadné fulltextové vyhledávání.

Více informací

Customer Relationship Management

Gastro21 řídí svoji komunikaci se zákazníky na základě periody objednávek. NET Genium je propojeno s telefonní ústřednou a samo vyhodnocuje, kdy by měl operátor zákazníkovi zavolat.

Více informací

Quality Management System

Westfalia Gruppe používá systém pro podporu řízení kvality svých výrobků. NET Genium zajišťuje proces řešení reklamací a vyhodnocuje nápravná opatření, která zamezí jejich opakování.

Více informací

Jazykové školy

Jazyková škola Spěváček a Hello dynamicky řídí práci svých lektorů. NET Genium sbírá objednávky z eshopu, plánuje cashflow a časové rozdělení výuky.

Více informací

Elearning

Walmark dbá na kvalitní vzdělávání svých obchodních zástupců.
NET Genium používá jako vzdělávací platformu pro své zaměstnance a jako znalostní bázi svých produktů.

Více informací

Identity Management

Identity management se postará, aby uživatelé měli přesně ty přístupy, které ke své práci potřebují a žádné jiné. Umožňuje správným osobám přístup ke správným zdrojům, ve správný čas, ze správných důvodů a s plnou evidencí.

Více informací

ePodpis

Česká pošta využívá aplikaci ePodpis pro zasílání smluvní dokumentace a její online podepisování.

Více informací

Výroba NPEC

Výroba NPEC je systém navržený pro zavádění nových produktů a transferů produktů do výroby.

Více informací