Česká pošta - KAPLAN

Home / References / Česká pošta /

Česká pošta - KAPLAN

Řízení kapacit IT a projektů

KAPLAN2 představuje pro vývojové oddělení České pošty nástroj pro plánování kapacit jednotlivých vývojářských týmů, stanovení termínů dodání projektů a sledování skutečně čerpaných kapacit. V aplikaci KAPLAN lze plánovat a přidělovat požadavky nebo úkoly jednotlivým týmům a jednotlivcům. Aplikace nabízí velké množství statistik a přehledů týkající se kapacit ICT, podle kterých je možné rozsáhlé oddělení řídit.

Implementované funkce a moduly

 • Správa požadavků na vývoj
  • Evidence požadavků a plánování termínů jejich dodání
  • Statistiky požadavků podle různých hledisek (týmy, plán úkolů, typy požadavků)
  • Grafické znázornění statistik požadavků
 • Zdroje
  • Zadávání pracovních výkazů
  • Schvalování pracovních výkazů
  • Statistiky pracovních výkazů

Základní charakteristika společnosti

Česká pošta je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Aplikace řízení kapacit ICT (KAPLAN) je určena pro ICT oddělení České pošty. Toto oddělení se zabývá vnitřními požadavky České pošty na oblast ICT.

Web:
http://www.ceskaposta.cz
Obor činnosti:
Poštovní služby
Spuštění aplikace:
2013
Implementované řešení:
Řízení kapacit ICT (KAPLAN2)