Zadání úkolu (učitel)

Nový úkol můžete zadat dvěma následujícími způsoby:

  • Klikněte na ikonku Nový úkol na Hlavní stránce v tabulce Nesplněné úkoly

newtask1.png

  • Stiskněte tlačítko Nový úkol na nahlížecí stránce Úkoly / Moje zadané úkoly.

newtask2.png

Po zvolení jednoho z výše uvedených způsobů se otevře formulář Úkol.

task.png

Zde můžete postupně vyplnit následující pole:

  • Úkol – do pole vložte název předmětu, kterého se daný úkol týká a jaká látka se v daném úkolu bude procvičovat
  • Termín dokončení – v poli zvolíte datum, dokdy chcete, aby žáci úkol vypracovali
  • Popis – zadání samotného úkolu
  • Příloha 1 – 10 – vložení souborových příloh, pokud máte zadání například ve formátu docx
  • Webová adresa 1 – 10 – odkaz na webovou stránku, ze které mohou žáci při plnění úkolu čerpat

Po vložení zadání je možné přistoupit k zadání úkolu konkrétním žákům. Toto se provede pomocí pole Řešitelé. Nový formulář úkolu má vždy předvybrané všechny žáky, ale tento výběr je možné libovolně upravovat.

resitele.png

Pokud chcete zadat úkol všem žákům své třídy, nemusíte nic upravovat a můžete nechat všechny žáky ve sloupci Zvoleno.

resitele.png

Pokud chcete vybrat jednotlivé žáky, klikněte na zvoleného žáka a pomocí jednoduché šipky ho přesuňte ze sloupce Zvoleno do sloupce Dostupné.

resitele2.png

Poté záznam úkolu uložte pomocí tlačítka Uložit nebo Uložit a pokračovat v editaci.

taskSave.png

Po uložení úkolu budou všem zvoleným žákům vygenerovány nové záznamy Řešení úkolu, které si můžete zobrazit v tabulce Řešení úkolu na záložce Řešení.

pupils.png