Verze dokumentu

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Obecný princip verzování
  • Ukázka vytvoření dokumentu bez verzování
  • Ukázka vytvoření dokumentu pomocí verzování

Obecný princip verzování

Při vytváření dokumentů (například nabídek) je možno sledovat jednotlivé verze těchto dokumentů. To se hodí v případě, že se později chceme vrátit k předchozí verzi (a použít ji jako šablonu pro další dokument atd.). V rámci NET Genia lze takových verzí vytvářet neomezené množství lišící se čísly verze. Dokumenty můžeme vytvářet dvěma způsoby. Bez verzování, a verzováním.

Vytvoření dokumentu bez verzování

Pro vytvoření nového dokumentu bez verzování klikneme v horním šedém pruhu na ZÁKAZNÍCI a poté klikneme v levé navigační liště na Dokumenty. V dalším kroku klikneme na stánce na tlačítko Nový dokument. V otevřeném formuláři vyplníme předmět, zkontrolujeme odpovědnou osobu, vyplníme typ dokumentu, a zkontrolujeme stav. Pokud budeme chtít dokument přiřadit existující Zakázce, učiníme tak pomocí pickeru. Do Přílohy nahrajeme námi požadovaný dokument a nakonec klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce nyní vidíme námi vytvořený dokument bez verzování.

Vytvoření dokumentu pomocí verzování

Nyní si ukážeme vytváření dokumentu pomocí verzování. Na stránce klikneme na opět na Nový dokument. V otevřeném formuláři dokumentu vyplníme předmět, zkontrolujeme odpovědnou osobu, vyplníme typ dokumentu, a zkontrolujeme stav. Do pole Verze napíšeme číslo 1, protože se jedná o první verzi našeho dokumentu. Rovněž přiřadíme náš dokument k určité Zakázce. Nyní přiřadíme k dokumentu námi požadovanou Přílohu a klikneme na tlačítko Uložit a pokračovat v editaci. Tímto jsme uložili náš dokument, a název souboru se nám nyní změnil podle čísla verze. Na závěr klikneme na tlačítko uložit. Na stránce nyní vidíme jak dokument vytvořený verzováním, tak dokument bez verzování.

Pokud chceme vytvořit novou verzi našeho posledního vytvořeného dokumentu, otevřeme si jeho záznam. Zde klikneme na tlačítko Nová verze, čímž se nám vytvoří nová verze dokumentu. Starší verze dokumentu se nám tímto krokem přesunula do Archivu. Nyní klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce nyní vidíme poslední vytvořenou verzi dokumentu.

Pokud se budeme chtít podívat na starší verze dokumentu, klikneme v levé navigační liště na Archivní dokumenty.